CONVOCATÒRIA OBERTA – CONVOCATORIA ABIERTA – OPEN CALL

 

GRÀCIA TERRITORI SONOR LLANÇA UNA CONVOCATÒRIA D’ASSAJOS BREUS EN TEXT I/O AUDIOVISUALS PER INCORPORAR AL FONS DE RECERCA ÀGAPE
GRÀCIA TERRITORI SONOR LANZA UNA CONVOCATORIA DE ENSAYOS BREVES EN TEXTO Y/O AUDIOVISUALES PARA INCORPORAR AL FONDO DE INVESTIGACIÓN DE ÀGAPE
GRÀCIA TERRITORI SONOR OPEN CALL FOR BRIEF ESSAYS BOTH WRITTEN AND/OR AUDIOVISUAL TO INCORPORATE TO THE ÀGAPE ONLINE RESEARCH ARCHIVE
agape_tres
català (castellano más abajo, English below)
Contingut de la convocatòria
Convocatòria oberta d’assajos breus per incorporar al fons de recerca online del projecte Àgape.
A qui s’adreça?
Aquesta convocatòria està adreçada a teòrics, artistes, gastrònoms, gastròsofs, gastròfils, amants de la natura i de la ciutat.
Temàtica
Els assajos breus hauran de tractar temes en torn de les relacions entre les arts i la gastronomia, el món intersensorial i el seu important paper en la nostra societat.
Format
Els assajos NO han de presentar-se necessàriament en format de text.  S’accepten els següents formats:
– Text (DOC, RTF, TXT)
– Video (MOV, MPEG)
– Foto o gràfics (JPG)
Idioma
Els assajos es poden enviar en qualsevol idioma.
Data límit
No hi ha data límit. La convocatòria romandrà oberta tot l’any i les aportacions s’aniran incorporant a la web tal com vagin arribant.
Nombre de participacions
Es poden presentar més d’un assaig.
Com enviar?
Pots enviar el teu assaig pels següents mitjans:
– Text i foto – via e-mail: info@gracia-territori.com
– Video – via Dropbox o MailBigFile
______________________
castellano
Contenido de la convocatoria
Convocatoria abierta de ensayos breves para incorporar al fondo de investigación online del proyecto Àgape.
¿A quién se dirige?
Esta convocatoria está dirigida a teóricos, artistas, gastrónomos, gastrósofos, gastrófilos, amantes de la naturaleza y de la ciudad.
Temática
Los ensayos breves deberán tratar temas en torno de las relaciones entre las artes y la gastronomía, el mundo intersensorial y su importante papel en nuestra sociedad.
Formato
Los ensayos NO tienen que presentarse necesariamente en formato de texto. Se aceptan los siguientes formatos:
– Texto (DOC, RTF, TXT)
– Video (MOV, MPEG)
– Foto o gráficos (JPG)
Idioma
Los ensayos se pueden enviar en cualquier idioma.
Fecha límite
No hay fecha límite. La convocatoria permanecerá abierta todo el año y las aportaciones se irán incorporando a la web tal como vayan llegando.
Número de participaciones
Se pueden presentar más de un ensayo.
¿Cómo enviar?
Puedes enviar tu ensayo por los siguientes medios:
– Texto y foto – via e-mail: info@gracia-territori.com
– Video – via Dropbox o MailBigFile
______________________
English
Contents of the call
Open call for brief essays to be incorporated to the Àgape online research achive.
Whom it is directed to
The open call is directed to theorists, artists, gastronomes, gastrophiles, nature-lovers and city-dwellers.
Theme
The brief essays must be about the relationship between the arts and gastronomy, the inter-sensory world and it’s important paper in our society.
Format
The essays DO NOT necessarily need to be presented in a written format. The following formats are accepted:
– Text (DOC, RTF, TXT)
– Video (MOV, MPEG)
– Photo or graphics (JPG)
Language
The essays may be presented in any language.
Deadline
There is no closing date for the open call, it will remain open all year round and essays will be incorporated to the website as they arrive.
Number of essays
Any person may present any number of essays
How to send?
You may send the essays as follows:
– Text & photos/graphics – via e-mail: info@gracia-territori.com
– Video – via Dropbox or MailBigFile