Àgape 2015: 25 d’octubre

agape_2015_ceciÀGAPE
Diumenge 25 d’octubre 2015, 13 h
Casa Almirall
c/ Joaquín Costa, 33
Entrada lliure / Entrada libre / free entry

Sinestèsia: experiència sensorial consistent en l’associació de diversos sentits mitjançant la qual la percepció en un sector sensorial és acompanyada de percepcions en un altre o uns altres sectors. L’experiència sinestèsica proposada pel LEM tindrà lloc de nou al Casa Almirall. Música, imatge, paraula i gastronomia servits alhora en capsules sensorials al nostre laboratori multidisciplinari. Marco Bellonzi, del projecte GulaLab on s’uneixen art, ciència i gastronomia, cuinarà tapes amb ingredients d’acoblament agosarat, sempre amb algun element precuinat industrialment, segell dels nostres temps urbans i urgents. Aquest segell, amb els seus clarobscurs, unirà els platillos amb la música del percussionista Patxi Valera que emprarà un instrument de creació pròpia, l’aquòfon, capaç de generar so aprofitant el degoteig de l’aigua. En sincronia, víctor bonetarbolí, poeta, escandirà els versos d’aquest vermut particular.


Sinestesia: experiencia sensorial consistente en la asociación de diversos sentidos mediante la cual la percepción en un sector sensorial se acompaña de percepciones en otro u otros sectores. La experiencia sinestésica propuesta por el LEM tendrá lugar de nuevo en la Casa Almirall. Música, imagen, palabra y gastronomía servidos a la vez en capsulas sensoriales en nuestro laboratorio multidisciplinario. Marco Bellonzi, del proyecto GulaLab donde se unen arte, ciencia y gastronomía, cocinará tapas con ingredientes de acoplamiento osado, siempre con algún elemento precocinado industrialmente, sello de nuestros tiempos urbanos y urgentes. Este sello, con sus claroscuros, unirá los platillos con la música del percusionista Patxi Valera que utilizará un instrumento de creación propia, el acuófono, capaz de generar sonido aprovechando el goteo del agua. En sincronía, víctor bonetarbolí, poeta, escanciará los versos de este vermut particular.


Synaesthesia: sensorial experience consisting in the association of several senses by which the perception in a sensorial sector is accompanied by perceptions in one or several other sectors. The synaesthetic experience proposed by the LEM will take place once again at the Casa Almirall. Music, image, words and gastronomy served altogether in sensorial capsules at our multidisciplinary lab. Marco Bellonzi, from the GulaLab project where art, science and gastronomy meet, will cook some snacks with ingredients of an audacious coupling, always holding some industrially pre-cooked element, as a label of our urban and urgent times. This label, with its lights and shades, will bring the food together with the music by percussionist Patxi Valera who will use a self-created instrument, the “aquaphone”, capable of generating sound out from water dripping. In synchrony, víctor bonetarbolí, poet, will pour the verses to this peculiar appetiser.

programa_agape_2015