CONVOCATÒRIA OBERTA – CONVOCATORIA ABIERTA – OPEN CALL

 

GRÀCIA TERRITORI SONOR LLANÇA UNA CONVOCATÒRIA D’ASSAJOS BREUS EN TEXT I/O AUDIOVISUALS PER INCORPORAR AL FONS DE RECERCA ÀGAPE
GRÀCIA TERRITORI SONOR LANZA UNA CONVOCATORIA DE ENSAYOS BREVES EN TEXTO Y/O AUDIOVISUALES PARA INCORPORAR AL FONDO DE INVESTIGACIÓN DE ÀGAPE
GRÀCIA TERRITORI SONOR OPEN CALL FOR BRIEF ESSAYS BOTH WRITTEN AND/OR AUDIOVISUAL TO INCORPORATE TO THE ÀGAPE ONLINE RESEARCH ARCHIVE
agape_tres
català (castellano más abajo, English below)
Contingut de la convocatòria
Convocatòria oberta d’assajos breus per incorporar al fons de recerca online del projecte Àgape.
A qui s’adreça?
Aquesta convocatòria està adreçada a teòrics, artistes, gastrònoms, gastròsofs, gastròfils, amants de la natura i de la ciutat.
Temàtica
Els assajos breus hauran de tractar temes en torn de les relacions entre les arts i la gastronomia, el món intersensorial i el seu important paper en la nostra societat.
Format
Els assajos NO han de presentar-se necessàriament en format de text.  S’accepten els següents formats:
– Text (DOC, RTF, TXT)
– Video (MOV, MPEG)
– Foto o gràfics (JPG)
Idioma
Els assajos es poden enviar en qualsevol idioma.
Data límit
No hi ha data límit. La convocatòria romandrà oberta tot l’any i les aportacions s’aniran incorporant a la web tal com vagin arribant.
Nombre de participacions
Es poden presentar més d’un assaig.
Com enviar?
Pots enviar el teu assaig pels següents mitjans:
– Text i foto – via e-mail: info@gracia-territori.com
– Video – via Dropbox o MailBigFile
______________________
castellano
Contenido de la convocatoria
Convocatoria abierta de ensayos breves para incorporar al fondo de investigación online del proyecto Àgape.
¿A quién se dirige?
Esta convocatoria está dirigida a teóricos, artistas, gastrónomos, gastrósofos, gastrófilos, amantes de la naturaleza y de la ciudad.
Temática
Los ensayos breves deberán tratar temas en torno de las relaciones entre las artes y la gastronomía, el mundo intersensorial y su importante papel en nuestra sociedad.
Formato
Los ensayos NO tienen que presentarse necesariamente en formato de texto. Se aceptan los siguientes formatos:
– Texto (DOC, RTF, TXT)
– Video (MOV, MPEG)
– Foto o gráficos (JPG)
Idioma
Los ensayos se pueden enviar en cualquier idioma.
Fecha límite
No hay fecha límite. La convocatoria permanecerá abierta todo el año y las aportaciones se irán incorporando a la web tal como vayan llegando.
Número de participaciones
Se pueden presentar más de un ensayo.
¿Cómo enviar?
Puedes enviar tu ensayo por los siguientes medios:
– Texto y foto – via e-mail: info@gracia-territori.com
– Video – via Dropbox o MailBigFile
______________________
English
Contents of the call
Open call for brief essays to be incorporated to the Àgape online research achive.
Whom it is directed to
The open call is directed to theorists, artists, gastronomes, gastrophiles, nature-lovers and city-dwellers.
Theme
The brief essays must be about the relationship between the arts and gastronomy, the inter-sensory world and it’s important paper in our society.
Format
The essays DO NOT necessarily need to be presented in a written format. The following formats are accepted:
– Text (DOC, RTF, TXT)
– Video (MOV, MPEG)
– Photo or graphics (JPG)
Language
The essays may be presented in any language.
Deadline
There is no closing date for the open call, it will remain open all year round and essays will be incorporated to the website as they arrive.
Number of essays
Any person may present any number of essays
How to send?
You may send the essays as follows:
– Text & photos/graphics – via e-mail: info@gracia-territori.com
– Video – via Dropbox or MailBigFile

ÀGAPE #19 – 13 d’abril 2013 – programa de mà i agraïments

L’edició número 19 del Laboratori Àgape al 68 de Gràcia va ser tot un èxit. Gràcies a tots els que vau venir i omplir totalment el local, gràcies als artistes, Núria Martínez Vernis, Berta Puigdemasa, Marco Bellonzi i Vicente Estivalis per l’excel·lent treball i l’intensa recerca i al Manuel De Val per la seva col·laboració providencial, així com a l’equip del 68: Pablo Martínez Ennis i Joan Sogués.

programa_agape#19_1_b programa_agape#19_2_b programa_agape#19_3_b programa_agape#19_4_b

TORNA ÀGAPE – VUELVE ÀGAPE – ÀGAPE RETURNS

FLYER ÀGAPE1-2013_diptic

ÀGAPE 2013 !!! PRIMERA ACCIÓ

ÀGAPE 2013 !!! PRIMERA ACCIÓN

ÀGAPE 2013 !!! FIRST ACTION

CATALÀ (CASTELLANO más abajo, ENGLISH below)

Àgape és un projecte de Gràcia Territori Sonor que al llarg dels darrers 8 anys ha esdevingut un laboratori permanent d’experimentació sobre les relacions entre les arts del temps i la cultura del menjar. Aquest 2013 les accions públiques d’Àgape es multipliquen. Començarem el 13 d’abril, dia internacional de l’art, en un nou espai: el 68, amb la poeta Núria Martínez Vernis i l’arpista Berta Puigdemasa, la cuina de Vicente Estivalis, la inspiració de Marco Bellonzi del GulaLab, desenvolupador del software e-pintxo, i la contaminació entre el treball de tots quatre, en viu i en directe. Benvinguts al dinovè laboratori intersensorial en forma d’aperitiu, el 13 d’abril a les 13 hores al 68, carrer Milà i Fontanals 68 (Gràcia).

CASTELLANO

Ágape es un proyecto de Gràcia Territori Sonor que a lo largo de los últimos 8 años se ha convertido en un laboratorio permanente de experimentación sobre las relaciones entre las artes del tiempo y la cultura del comer. Este 2013 las acciones públicas de Ágape se multiplican. Empezaremos el 13 de abril, día internacional del arte, en un nuevo espacio: el 68, con la poeta Núria Martínez Vernis y la arpista Berta Puigdemasa, la cocina de Vicente Estivalis, la inspiración de Marco Bellonzi del GulaLab, desarrollador del software e-pintxo, y la contaminación entre el trabajo de los cuatro, en vivo y en directo. Bienvenidos al decimonoveno laboratorio intersensorial en forma de aperitivo, el 13 de abril a las 13 horas en el 68, calle Milà i Fontanals 68 (Gràcia).

ENGLISH

Over the last 8 years, Gràcia Territori Sonor’s project Àgape has become a stable laboratory of experimentation focused on the relationship between the arts of time and food culture. The public actions of Àgape are going to increase this 2013 starting in April the 13th, World Art Day, in a new space: the 68, with poetess Núria Martínez Vernis and harpist Berta Puigdemasa, the cooking of Vicente Estivalis, inspiration from Marco Bellonzi of Gulalab –developer of the e-pintxo software– and live, in-person interrelation of the fours’s work. Welcome to the 19th intersensory laboratory in the form of an appetizer this April the 13th at 13:00, at the 68, in Milà i Fontanals 68 (Gràcia).