El bocadillo-agujero negro

Hem trobat a la xarxa l’entrepà-forat negre.

Un deliri de Macromassa l’any 1989 o el ‘fast-food’ segons el Submundo Pérez: