Àgape 2015: 25 d’octubre

agape_2015_ceciÀGAPE
Diumenge 25 d’octubre 2015, 13 h
Casa Almirall
c/ Joaquín Costa, 33
Entrada lliure / Entrada libre / free entry

Sinestèsia: experiència sensorial consistent en l’associació de diversos sentits mitjançant la qual la percepció en un sector sensorial és acompanyada de percepcions en un altre o uns altres sectors. L’experiència sinestèsica proposada pel LEM tindrà lloc de nou al Casa Almirall. Música, imatge, paraula i gastronomia servits alhora en capsules sensorials al nostre laboratori multidisciplinari. Marco Bellonzi, del projecte GulaLab on s’uneixen art, ciència i gastronomia, cuinarà tapes amb ingredients d’acoblament agosarat, sempre amb algun element precuinat industrialment, segell dels nostres temps urbans i urgents. Aquest segell, amb els seus clarobscurs, unirà els platillos amb la música del percussionista Patxi Valera que emprarà un instrument de creació pròpia, l’aquòfon, capaç de generar so aprofitant el degoteig de l’aigua. En sincronia, víctor bonetarbolí, poeta, escandirà els versos d’aquest vermut particular.


Sinestesia: experiencia sensorial consistente en la asociación de diversos sentidos mediante la cual la percepción en un sector sensorial se acompaña de percepciones en otro u otros sectores. La experiencia sinestésica propuesta por el LEM tendrá lugar de nuevo en la Casa Almirall. Música, imagen, palabra y gastronomía servidos a la vez en capsulas sensoriales en nuestro laboratorio multidisciplinario. Marco Bellonzi, del proyecto GulaLab donde se unen arte, ciencia y gastronomía, cocinará tapas con ingredientes de acoplamiento osado, siempre con algún elemento precocinado industrialmente, sello de nuestros tiempos urbanos y urgentes. Este sello, con sus claroscuros, unirá los platillos con la música del percusionista Patxi Valera que utilizará un instrumento de creación propia, el acuófono, capaz de generar sonido aprovechando el goteo del agua. En sincronía, víctor bonetarbolí, poeta, escanciará los versos de este vermut particular.


Synaesthesia: sensorial experience consisting in the association of several senses by which the perception in a sensorial sector is accompanied by perceptions in one or several other sectors. The synaesthetic experience proposed by the LEM will take place once again at the Casa Almirall. Music, image, words and gastronomy served altogether in sensorial capsules at our multidisciplinary lab. Marco Bellonzi, from the GulaLab project where art, science and gastronomy meet, will cook some snacks with ingredients of an audacious coupling, always holding some industrially pre-cooked element, as a label of our urban and urgent times. This label, with its lights and shades, will bring the food together with the music by percussionist Patxi Valera who will use a self-created instrument, the “aquaphone”, capable of generating sound out from water dripping. In synchrony, víctor bonetarbolí, poet, will pour the verses to this peculiar appetiser.

programa_agape_2015

 

Àgape 2014: 19 octubre

 

 

agape_2014

ÀGAPE
Diumenge 19 d’octubre, 13 h
Casa Almirall
c/ Joaquín Costa, 33
Entrada lliure / Entrada libre / free entry
La celebració dels sentits té alguns moments àlgids en el LEM i un d’ells és Àgape: el ritual de la cuina, la música, les paraules i les imatges es produirà de forma efectiva a la Casa Almirall, aquest cop de la mà de Marco Bellonzi, un dels fundadors del projecte GulaLab que investiga les relacions entre l’art, la ciència i la gastronomia i que desenvolupa diversos projectes d’intel·ligència artificial en el camp de la cuina, Pau Badia, al qual ja hem definit com a artista polifacètic i la nostra convidada australiana, Rosalind Hall. Han estat treballant unes quantes setmanes per determinar els elements que intervindran en el ritual i que no solament veurem i escoltarem sinó que també ens menjarem en una nodridora cosmologia d’accions i transversions multisensorials, en receptes argumentals i ingredients de les més diverses procedències.

La celebración de los sentidos tiene algunos momentos álgidos en el LEM y uno de ellos es Àgape: el ritual de la cocina, la música, las palabras y las imágenes se producirá de forma efectiva en la Casa Almirall, esta vez de la mano de Marco Bellonzi, uno de los fundadores del proyecto Gulalab que investiga las relaciones entre el arte, la ciencia y la gastronomía y que desarrolla diversos proyectos de inteligencia artificial en el campo de la cocina, Pau Badia, al que ya hemos definido como artista polifacético y nuestra invitada australiana, Rosalind Hall. Han estado trabajando varias semanas para determinar los elementos que intervendrán en el ritual y que no solo veremos y escucharemos sino que también nos comeremos en una nutritiva cosmología de acciones y transversiones multisensoriales, en recetas argumentales e ingredientes de las más diversas procedencias.

At LEM the celebration of the senses reaches its greates height Àgape: the ritual of cuisine, music, words and images that takes place at Casa Almirall, this time at the hand of Marco Bellonzi, one of the founders of the GulaLab project which investigates the relations between art, science and gastronomy which develops several projects of artifitial intelligence in the field of cuisine. Joining him is Pau Badia, whom we’ve already described as a multifaceted artista and our australian guest Rosalind Hall. They’ve been working together for several weeks to determine the elements that will intervene in the ritual and that we’ll not only see and hear but also taste in a nutritious cosmology of actions and multisensorial transversions, in argumental recipes and ingredients of diverse origin.

ABANDONAREM LES CASES: REBREM NOTIFICACIONS PERÒ JA NO HI SEREM, DEIXAREM LES BÚSTIES PLENES I ANIREM A NETEJAR UN CATAU PER VIURE-HI UN TEMPS I TORNAR A MARXAR, I AIXÍ ENS ANIREM MOVENT, BUSCANT ON CAURE MORTS MENTRE SOM VIUS. I UN COP ESTABLERTS IRREMEIABLEMENT, ANIREM A BUSCAR ELS LLOCS ABANDONATS PER ALTRI, A REMENAR ENTRE LES RAMPOINES I A FRUIR DEL DESORI, LA QUIETUD I EL DESBALLESTAMENT, QUE NOSALTRES TENIM UN LLOC PER CADA COSA I NO TENIM EL QUE TROBEM A FALTAR. I SI ACONSEGUIM ENTRAR AL PALAU DEIXAT DE LA MÀ DE DÉU LI TRUCAREM I QUE VINGUI A PICAR ALGUNA COSA AMB NOSALTRES.

ABANDONAREMOS LAS CASAS: RECIBIREMOS NOTIFICACIONES PERO YA NO ESTAREMOS, DEJAREMOS LOS

BUZONES LLENOS E IREMOS A LIMPIAR UN CUBIL PARA VIVIR UN TIEMPO Y VOLVER A MARCHAR, Y 

ASÍ NOS IREMOS MOVIENDO, BUSCANDO DONDE CAERNOS MUERTOS MIENTRAS ESTAMOS VIVOS. Y UNA VEZ ESTABLECIDOS 

IRREMEDIABLEMENTE, IREMOS A BUSCAR LOS LUGARES ABANDONADOS POR OTROS, A REMOVER ENTRE LOS 

TRASTOS Y A DISFRUTAR DEL DESBARAJUSTE, LA QUIETUD Y EL DESGUACE, QUE NOSOTROS TENEMOS UN 

LUGAR PARA CADA COSA Y NO TENEMOS LO QUE ECHAMOS DE MENOS. Y SI CONSEGUIMOS ENTRAR EN EL PALACIO 

DEJADO DE LA MANO DE DIOS LE LLAMAREMOS Y QUE VENGA A PICAR ALGO CON NOSOTROS.

PROGRAMA / PROGRAMME

AGAPE-1
AGAPE-2
AGAPE-3

MENU

 

MENU

 

Àgape al LEM 2013

pro13pag17-24

ÀGAPE: COÀGUL + MARCO BELLONZI (Barcelona)

diumenge 13 d’octubre, 13 h

Casa Almirall

c/ Joaquín Costa, 33

entrada gratuïta

Fa uns anys que el laboratori Àgape explora en públic la pràctica oculta de la sinestèsia amb un avís que indica: no ho intentin a casa seva. La cerimònia aquesta vegada s’inscriu de nou en la foscor explorant la faceta esotèrica del pintor futurista Luigi Russolo, autor del manifest L’Arte dei Rumori (L’art dels sorolls), de l’edició del qual es compleixen 100 anys. Un centenari en la celebració del qual no temem que es bolquin les institucions culturals del país. Tot i així, Gràcia Territori Sonor ha dedicat una bona part dels seus esforços a fer-ho el 2013 i ho culminaran Marco Bellonzi i Coàgul (Marc O’Callaghan) en el ritual Àgape d’iniciació gastronòmic-metafísic-conceptual que apropa a l’espectador a una experiència sincrètica en la qual les viandes, els sons, les aromes i les imatges subliminals tenen com a finalitat provocar una vívida sinestèsia.

Marc O’Callaghan ens ho explica així:

Celeritatis Agape Ordo Syncre

Coàgul + Marco Bellonzi

Per a l’Àgape del LEM 2013, en Marco i jo hem ideat una ordre neo-futurista que servirà com a aparell d’agitació metapsíquica i excusa per a realitzar un ritus iniciàtic i sincrètic. Iniciàtic perquè amb la pròpia experiència de presenciar o executar aquest ritus s’aniràn paulatinament revelant veritats ocultes a mesura que se succeeixin cadascuna de les seves parts (veritats que només són comprensibles per la pròpia vivència i que no són traduibles al llenguatge de la Raó), i sincrètic perquè cadascuna d’aquestes parts estarà al mateix temps formada per la superposició d’una sèrie d’elements provinents de diferents àmbits (columnes ciclòpies de sò sintètic, gravacions de camp deconstruïdes i re-ordenades, animacions epilèptiques, collages amb vídeo reapropiat, menjar desprogramat, poesia proclamatòria) adecuadament agrupats segons les correspondències simbòliques de cadascun dels conceptes.

El nom de l’ordre és C.A.O.S., acròstic format per les inicials de Celeritatis Agape Ordo Syncre. El propi nom de la ordre conté l’estructura en la que estarà basat el ritus. Aquest tindrà quatre parts, cadascuna de les quals es correspondrà amb la idea que encarnen cadascuna de les quatre paraules. La primera, Celeritatis, fa referència a la idea de velocitat. És la velocitat idealitzada que veneraven els futuristes, el motor del món, la fúria lluminosa de la màquina, l’energia desbocada de l’esperit que ha aconseguit superar la presó de la matèria. La segona, Agape, fa referència a la idea de l’amor fraternal, la reconciliació entre els extrems més irreconciliables, la unió impossible dels opostos. La tercera és Ordo, l’ordre còsmic que ho sitúa tot al seu lloc permetent el perfecte i no sempre comprensible esdevenir de les coses. I la quarta és Syncre, en referència a la sincronicitat i a la síncresi dels elements de diferents àmbits que es conjuguen per a formar un tot que s’afila en un sol destí, però també en referència a la sinestèsia que els futuristes buscàven per a arribar a la percepció i experiència d’allò que no pot ser mai percebut amb una única disciplina expressiva. Dins de cadascuna d’aquestes quatre parts també hi haurà una estructura seqüencial que determinarà la successió dels diferents elements. Les columnes de sò ciclòpi estaràn sonant a velocitat ascendent, amb la inquietud del silenci que es respirarà en els espais temporals que quedi entre elles. Les animacions epilèptiques, formades per revelacions automàtiques posades al servei de la ordre, aniràn colpejant les retines coordinades amb el tempo de les columnes de sò. Paral·lelament s’aniràn succeint els vídeo-collages que control·larà en Marco, amb referències a la meravella de les màquines i els engranatges. A continuació s’ens

servirà el primer plat als executors del rite, i ens el menjarem. A continuació faré sonar la campana que indica la imminència de les proclames. Tot seguit començaré a recitar el sermó lapidàri que invocarà l’esperit de la primera idea. A continuació emergiràn les gravacions de camp reordenades en els espais entre les columnes de sò, mentre el primer plat serà repartit entre la concurrència. Paral·lelament, la catedral sònica serà coronada amb els sons puntillistes i afilats que dispararà en Marco. Després d’això, les columnes ciclòpies variaran la tonalitat dominant i començarà de nou el cicle, donant pas a la segona part del rite amb el seu corresponent segon plat. I així succesivament amb les quatre parts fins a finalitzar el rite.

L’aparent contradicció entre la paraula C.A.O.S. i el rígid ordre que regeix l’estructura interna del rite és una referència més a la voluntat de buscar el “tot és tot”, la unicitat absoluta dels opostos en el tot universal.

Per altra banda, la voluntat de fer encaixar de manera tant estricta diferents idees en cadascuna de les parts del ritus es correspon amb la intenció inicial del projecte Coàgul: la de coagul·lar determinades energies en el punt determinat on el Coàgul estigui succeint, per a condensar-les i propulsar-les en el major esplendor aplastant que amb l’ajut dels àngels i els astres pugui bonament aconseguir.

Marc O’Callaghan, 3 d’octubre del 2013.

Imprimir

Gran Àgape!

flyer_agape_juny_2013_b

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)

L’EXPERIÈNCIA ÀGAPE AL MERCAT

Àgape, el projecte-laboratori de recerca que produeix Gràcia Territori Sonor torna al Mercat de l’Abaceria de Gràcia i es converteix en el tret de sortida de Festiu, el nou Festival de Creació a Gràcia. 

 L’any 2005 Àgape va ser la festa de cloenda del Festival LEM i es va celebrar al Mercat de l’Abaceria, en el que va ser per a molts una experiència inoblidable. Ara, torna al Mercat com a acció inagural del Festiu. I esperem que l’experiència sigui encara més intensa. Per a aconseguir-ho, tenim un repartiment de veritable luxe:

Accidents Polipoètics

 Qui no coneix aquest duet poètico-teatral, format per Xavier Theros i Rafael Metlikovez, propietaris d’un humor agut i intel·ligent impregnat de subtil surrealisme? Poetes? Actors? Performers? Humoristes? Són tan inclassificables com memorables les seves actuacions.

Blow

En aquest quartet d’instruments de vent hi participen veritables mestres dels instruments més greus de la família, com ara el saxo baix de Ferran Besalduch i el trombó contrabaix de Joan Palacio. Amb la trompeta de Pol Padrós i el saxo tenor de Lluís Vallès, a la recerca de l’impacte sonor de la barreja tímbrica dels instruments…

Residual Gurus 

Una companyia músico-teatral d’acció-animació que no deixa indiferent a qui assisteix als seus espectacles. Aquest col·lectiu d’actors-músics parteix dels materials reciclats per construir instruments de sonoritats inverosímils amb els que creen un so únic i fascinant impregnat d’un humor contagiós que captura immediatament la complicitat del públic a l’hora que genera elements de reflexió de forta càrrega poètica.

Els cuiners

De la mateixa manera que els espectacles que es presenten estaran creats en relació als continguts gastronòmics, els plats que se serviran, estaran preparats i concebuts per a la ocasió d’acord amb el que oferiran els artistes. A la cuina, El 68 – Vicente Estivalis i Marco Bellonzi.

Àgape és una celebració que posa en joc tots els sentits.

LES RECEPTES

Les receptes d’aquest Àgape han estat desenvolupades per Vicente Estivalis i Marco Bellonzi a partir d’un programa d’intel·ligència artificial, l’e-pintxo, creat pel col·lectiu GulaLab (David Casacuberta i Marco Bellonzi)

Donat que el creador-inspirador de les receptes és un programa informàtic, l’equip de cuina s’ha deixat inspirar en el nom de les seves receptes pel llibre filosòfic i oracular de l’I Ching, el llibre de les mutacions, partint d’una senzilla pregunta: Quin és el nom d’aquest plat?

El Sol brilla sobre la Terra

patates panadera acompanyades de puré de fonoll amb topping de freses de peix

El Foc de la claredat  il.lumina el Cel

amanida d’api a la juliana, cireres desossades i salpebrades i blat de moro torrat

esmicolat amb topping de dauets de pit de pollastre en salsa de soia

L’estoica Muntanya drena les seves aigües al Mar

remenat de bolets acompanyat de galeta salada i coronat amb fulles de ruca i

melmelada de ceba caramel·litzada, amb topping d’escopinyes

 

Totes les tapes tenen versió vegetariana disponible.

___________________________________________________________

CASTELLANO

LA EXPERIENCIA ÀGAPE EN EL MERCADO

Àgape, el proyecto-laboratorio de investigación que produce Gràcia Territori Sonor vuelve al Mercado de la Abaceria de Gràcia y se convierte en el pistoletazo de salida de Festiu, el nuevo Festival de Creación de Gràcia.

El año 2005 Àgape fue la fiesta de clausura del Festival LEM y se celebró en el Mercado de la Abaceria, en lo que fue para muchos una experiencia inolvidable. Ahora, vuelve al Mercado como acción inagural del Festiu. Y esperamos que la experiencia sea todavía más intensa. Para conseguirlo, tenemos un reparto de verdadero lujo:

Accidents Polipoètics

¿Quién no conoce este dúo poético-teatral, formado por Xavier Theros y Rafael Metlikovez, propietarios de un humor agudo e inteligente impregnado de sutil surrealismo? ¿Poetas? ¿Actores? ¿Performers? ¿Humoristas? Son tan inclasificables como memorables sus actuaciones.

 Blow

En este cuarteto de instrumentos de viento participan verdaderos maestros de los instrumentos más graves de la familia, como por ejemplo el saxo bajo de Ferran Besalduch y el trombón contrabajo de Joan Palacio. Junto a la trompeta de Pol Padrós y el saxo tenor de Lluís Vallès, en busca del impacto sonoro de la mezcla tímbrica de los instrumentos…

Residual Gurus 

Una compañía músico-teatral de acción-animación que no deja indiferente a quien asiste a sus espectáculos. Este colectivo de actores-músicos parte de los materiales reciclados para construir instrumentos de sonoridades inverosímiles con los que crean un sonido único y fascinante impregnado de un humor contagioso que captura inmediatamente la complicidad del público a la vez que genera elementos de reflexión de fuerte carga poética.

Los cocineros

 Del mismo modo que los espectáculos que se presentan estarán creados en relación a los contenidos gastronómicos, los platos que se servirán, estarán preparados y concebidos para la ocasión de acuerdo con lo que ofrecerán los artistas. En la cocina, El 68 – Vicente Estivalis y Marco Bellonzi.

Àgape es una celebración que pone en juego todos los sentidos.

LAS RECETAS

Las recetas de este Àgape han sido desarrolladas por Vicente Estivalis y Marco Bellonzi a partir de un programa de inteligencia artificial, el e-pintxo, creado por el colectivo GulaLab (David Casacuberta y Marco Bellonzi)

 Dado que el creador-inspirador de las recetas es un programa informático, el equipo de cocina se ha dejado inspirar en el nombre de sus recetas por el libro filosófico y oracular del I Ching, el libro de las mutaciones, partiendo de una sencilla pregunta: ¿Cuál es el nombre de este plato?

 El Sol brilla sobre la Tierra

patatas panadera acompañadas de puré de hinojo con topping de huevas de pescado

El Fuego de la claridad ilumina el Cielo

ensalada de apio a la juliana, cerezas deshuesadas y salpimentadas y maíz tostado

desmenuzado con topping de daditos de pechuga en salsa de soja

La estoica Montaña drena sus aguas al Mar

revuelto de setas acompañado de galleta salada y coronado con hojas de rúcula y

mermelada de cebolla caramelizada, con topping de berberechos

 

Todas les tapas tienen versión vegetariana disponible.

 ___________________________________________________________

ENGLISH

THE ÀGAPE EXPERIENCE IN THE MARKET

Àgape, the research laboratory-project oreated by Gràcia Territori Sonor returns to the Mercat de l’Abaceria of Gràcia and will be opening act of Festiu, the new Festival of Creation in Gràcia. 

In 2005 Àgape was the closing performance of LEM Festival and it took place in the Mercat de l’Abaceria, in an event that has become an unforgetable  experience for many. Now it returns to the market as the inaugural event of Festiu. And we hope that the experience will be even more intense. In order to achieve this we have a luxury lineup:

Accidents Polipoètics

Who doesn’t know this poetical-theatrical duet formed by Xavier Theros and Rafael Metlikovez of sharp intelligent wit impregnat and subtle surrealism? Poets? Actors? Performers? Comedians? They are as unclassifiable as their shows are memorable.

Blow

This wind instrument quartet is formed by veritable masters of the lowest instruments of the family, such as the bass sax of Ferran Besalduch and the contrabass trombone of Joan Palacio. Together with the trumpet of Pol Padrós and tenor saxophone of Lluís Vallès they will search for the sonic impact of the various timbres of the instruments…

Residual Gurus

A musical theatre group of action-animation that do not leave one indifferent after seeing one of their shows. This colective of actor-musicians use recicled materials to build their own instruments of unbelievable sounds with which they create a unique and fascinating sound impregnated by a contagious humour that captures the complicity of the audience imediately while at the same time generating poetically charged reflections.

The chefs

The show presented is created in relation with gastronomy as the tapas that will be served have been concieved and created for the ocasión in relation to the artist’s performances. In the kitchen, El 68 – Vicente Estivalis and Marco Bellonzi.

Àgape is a celebration in which all the senses come into play.

 

THE RECIPES

The recipes for this edition of Àgape have been created by Vicente Estivalis and Marco Bellonzi with the aid of artificial intelligence, the e-pintxo software, created by the GulaLab collective (David Casacuberta and Marco Bellonzi)

As the inspirational and creative element of the recipes is a computer programe the kitchen team has allowed itself to be inspired in the philosophical and oracular book I Ching, the book of changes, by using the simple question: What is the name of this dish?

The Sun shines upon the Earth

Sliced poached baked potatoes acompanied by fenell puré topped with fish roe.

 

The fire of clarity illuminates the Sky

Celery salad in julienne, pitted and seasoned cherries and toasted sweetcorn topped with diced chicken breast sauteed in soy sauce.

 

The stoic mountain drains its waters in the sea

Mushroom fritata acompanied with a salted biscuit and crowned with rocket leaves and caramelised onion marmalade, topped with cockles.

 

All tapas have a vegetarian version available.

ÀGAPE #19 – 13 d’abril 2013 unes fotos

Berta Puigdemasa a l'Àgape #19

Berta Puigdemasa a l’Àgape #19 (foto Josep Maria Puigdemasa)

Núria Martínez Vernis a l'Àgape #19

Núria Martínez Vernis a l’Àgape #19 (foto Josep Maria Puigdemasa)

Imparable espetón simultáneo

Imparable espetón simultáneo (foto Damiano Bargellini)

Gorrino oléico amanescente en lecho intuitivo

Gorrino oléico amanescente en lecho intuitivo (foto Damiano Bargellini)

Lentículas en libertad al estruendo marino

Lentículas en libertad al estruendo marino (foto Damiano Bargellini)

Pa alís amb soroll

Pa alís amb soroll (foto Damiano Bargellini)

Cuina i mecànica (foto Josep Maria Puigdemasa)

Cuina i mecànica (foto Josep Maria Puigdemasa)

Els autors de l'Àgape #19: Berta Puigdemasa, Núria Matínez Vernis, Marco Bellonzi, Vicente Estivalis ((foto Josep Maria Puigdemasa)

Els autors de l’Àgape #19: Berta Puigdemasa, Núria Matínez Vernis, Marco Bellonzi, Vicente Estivalis (foto Josep Maria Puigdemasa)

ÀGAPE #19 – 13 d’abril 2013 – programa de mà i agraïments

L’edició número 19 del Laboratori Àgape al 68 de Gràcia va ser tot un èxit. Gràcies a tots els que vau venir i omplir totalment el local, gràcies als artistes, Núria Martínez Vernis, Berta Puigdemasa, Marco Bellonzi i Vicente Estivalis per l’excel·lent treball i l’intensa recerca i al Manuel De Val per la seva col·laboració providencial, així com a l’equip del 68: Pablo Martínez Ennis i Joan Sogués.

programa_agape#19_1_b programa_agape#19_2_b programa_agape#19_3_b programa_agape#19_4_b

TORNA ÀGAPE – VUELVE ÀGAPE – ÀGAPE RETURNS

FLYER ÀGAPE1-2013_diptic

ÀGAPE 2013 !!! PRIMERA ACCIÓ

ÀGAPE 2013 !!! PRIMERA ACCIÓN

ÀGAPE 2013 !!! FIRST ACTION

CATALÀ (CASTELLANO más abajo, ENGLISH below)

Àgape és un projecte de Gràcia Territori Sonor que al llarg dels darrers 8 anys ha esdevingut un laboratori permanent d’experimentació sobre les relacions entre les arts del temps i la cultura del menjar. Aquest 2013 les accions públiques d’Àgape es multipliquen. Començarem el 13 d’abril, dia internacional de l’art, en un nou espai: el 68, amb la poeta Núria Martínez Vernis i l’arpista Berta Puigdemasa, la cuina de Vicente Estivalis, la inspiració de Marco Bellonzi del GulaLab, desenvolupador del software e-pintxo, i la contaminació entre el treball de tots quatre, en viu i en directe. Benvinguts al dinovè laboratori intersensorial en forma d’aperitiu, el 13 d’abril a les 13 hores al 68, carrer Milà i Fontanals 68 (Gràcia).

CASTELLANO

Ágape es un proyecto de Gràcia Territori Sonor que a lo largo de los últimos 8 años se ha convertido en un laboratorio permanente de experimentación sobre las relaciones entre las artes del tiempo y la cultura del comer. Este 2013 las acciones públicas de Ágape se multiplican. Empezaremos el 13 de abril, día internacional del arte, en un nuevo espacio: el 68, con la poeta Núria Martínez Vernis y la arpista Berta Puigdemasa, la cocina de Vicente Estivalis, la inspiración de Marco Bellonzi del GulaLab, desarrollador del software e-pintxo, y la contaminación entre el trabajo de los cuatro, en vivo y en directo. Bienvenidos al decimonoveno laboratorio intersensorial en forma de aperitivo, el 13 de abril a las 13 horas en el 68, calle Milà i Fontanals 68 (Gràcia).

ENGLISH

Over the last 8 years, Gràcia Territori Sonor’s project Àgape has become a stable laboratory of experimentation focused on the relationship between the arts of time and food culture. The public actions of Àgape are going to increase this 2013 starting in April the 13th, World Art Day, in a new space: the 68, with poetess Núria Martínez Vernis and harpist Berta Puigdemasa, the cooking of Vicente Estivalis, inspiration from Marco Bellonzi of Gulalab –developer of the e-pintxo software– and live, in-person interrelation of the fours’s work. Welcome to the 19th intersensory laboratory in the form of an appetizer this April the 13th at 13:00, at the 68, in Milà i Fontanals 68 (Gràcia).